KANCELARIA ADWOKACKA
adw. Monika Romanowska

Kancelaria

justiceKancelaria Adwokacka obsługuje klientów indywidualnych oraz korporacyjnych w oparciu o solidną wiedzę merytoryczną oraz zdobyte  doświadczenie prawnicze, a przede wszystkim  fascynację i szacunek dla prawa.

Gwarantuje zaangażowanie w każdą indywidualną sprawę klienta oraz pełen profesjonalizm w świadczeniu usług.

Doskonale zna specyfikę funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości i organów administracji publicznej.

Oferuje rzetelne doradztwo prawne zarówno w formie porad prawnych, opinii, reprezentacji procesowej jak i stałej obsłudze prawnej.

Celem działania Kancelarii jest przede wszystkim skuteczność, a tym samym zadowolenie Klienta.

 

Zapraszam do współpracy.

Adwokat Monika Romanowska

MR_prostokatCzłonek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Założyciel i właściciel Kancelarii.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Doświadczenie prawnicze zdobyła w znanych pomorskich Kancelariach Adwokackich.

Atutową cechą jej osobowości jest rzetelność, sumienność oraz upór w  skutecznej ochronie praw klienta na salach sądowych czy na płaszczyźnie pertraktacji ugodowych.

Swoją pracą gwarantuje klientowi poczucie dyskrecji, bezpieczeństwa oraz najwyższą jakość w dbałości o jego interesy.

 

Poprzez zdobytą szeroką specjalizację oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie:

 • Prawo cywilne (sprawy odszkodowawcze i o zadośćuczynienie w tym za wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce lekarskiej, od biur podróży za nieudany urlop, pozwy o zapłatę, o roszczenia wynikające z umów najmu, o dzieło o roboty budowlane, o ochronę dóbr osobistych, zniesienie współwłasności,)
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze (rozwód, separacja, ustalenie kontaktów z dzieckiem, alimenty, sprawy dot.władzy rodzicielskiej, rozdzielność majątkowa)
 • Prawo spadkowe (o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek, unieważnienie testamentu)
 • Prawo pracy (przywrócenie do pracy, odszkodowania, wypowiedzenie umów o pracę, opiniowanie umów o pracę)
 • Prawo karne (obrońca oskarżonego, obwinionego , pełnomocnik pokrzywdzonego, przygotowywanie wszelkich środków odwoławczych, przestępstwa drogowe, przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu , a także o charakterze seksualnym, wykroczenia, o odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie)
 • Prawo gospodarcze (obsługa przedsiębiorców w zakresie szeroko pojętego prawa pracy, prawa spółek handlowych, zakładanie spółek i przygotowywanie dokumentów do KRS, sporządzanie umów ramowych i indywidualnych dla kontrahentów, prawo o ochronie praw autorskich i pokrewnych).

Zespół

ml_3Radca Prawny Małgorzata Lipińska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny. Ukończyła aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, podyplomowe studium Rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, podyplomowe studium pt.: Prawo gospodarcze w Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, kurs w zakresie Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Uzyskała wpis na listę radców prawnych.

Od kilku lat uczestniczy w ogólnokrajowych konferencjach w zakresie rynku nieruchomości. Posiada licencję nr 3532 z dnia 12.09.2002 r. Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast uprawniająca do wykonywania działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

 

Posiada Świadectwo Kwalifikacyjne nadane w 2001 r. przez Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Specjalizuje się w zakresie prawa rodzinnego, majątkowego, cywilnego i handlowego, prawa nieruchomościowego oraz technik obrotu nieruchomościami, prawa rodzinnego i spadkowego

 

KMS2_fotoAdwokat Katarzyna Komar-Stępień

Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego z 2005 r.

Prowadziła działalność w Studenckiej uniwersyteckiej poradni prawnej w zakresie prawa pracy i prawa karnego, a także była członkiem Koła prawa międzynarodowego publicznego.

Ukończyła podyplomowe studium pt.: Europejskie Studia Specjalne na Politechnice Gdańskiej, podyplomowe studium Szkoła Prawa Francuskiego na Uniwersytecie w Tours we Francji i w Łodzi.Specjalizuje się w zakresie prawa europejskiego, prawa karnego, francuskiego prawa cywilnego i handlowego.

 

MS_fotoadca Prawny Marcin Stępień

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbywał jednocześnie dwie aplikacje: sądową oraz adwokacką. Ta pierwsza umożliwiła mu gruntowne poznanie organizacji i funkcjonowania wymiary sprawiedliwości w Polsce. Egzamin sędziowski zdał na ocenę “bardzo dobry”, co umożliwiło mu uzyskanie wpisu na listę radców prawnych. W trakcie aplikacji adwokackiej, pod okiem doświadczonego Patrona, zdobywał praktyczne doświadczenie i umiejętności niezbędne do występowania przez Sądami wszystkich instancji oraz przed innymi organami. Odbył również dwuletnie studia podyplomowe z zakresu prawa wspólnotowego.

Od wielu lat zapewnia stałą obsługę Tyszkiewicz Nieruchomości – jednemu z dwóch najbardziej znaczących pośredników w obrocie nieruchomościami na Pomorzu.

Biegła znajomość języka angielskiego; bardzo dobra rosyjskiego i szwedzkiego oraz średniozaawansowana niemieckiego.

Usługi

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom w zakresie m.in.:

 • udzielania porad i opinii prawnych oraz zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych (odszkodowania, pozwy o zapłatę, zniesienie współwłasności), rodzinnych (rozwód,  ustalenie kontaktów z dzieckiem, alimenty), karnych (postępowanie przygotowawcze, wykroczenia, przestępstwa, karne wykonawcze), spadkowych, gospodarczych, praw autorskich, pracowniczych, administracyjnych
 • sporządzania każdego rodzaju pism procesowych (pozwy, odwołania, sprzeciwy, apelacje)
 • przygotowywania i opiniowanie umów, w tym o najem, o dzieło, zlecenie,  o roboty budowlane, o pracę i  innych
 • obsługi stałej i bieżącej firm (sporządzanie umów ramowych i indywidualnych dla kontrahentów czy usługobiorców, sporządzanie regulaminów, statutów i dokumentacji związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa)
 • sporządzania dokumentacji w sporach przesądowych, egzekucyjnych, przy zakładaniu ksiąg wieczystych, rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz tworzeniu spółek handlowych
 • windykacji należności (kierowanie wezwań o zapłatę, pozwów o zapłatę do sądów, prowadzenie egzekucji komorniczej).

Honorarium

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od charakteru sprawy, w tym stopnia jej skomplikowania oraz nakładu pracy koniecznego dla realizacji zlecenia.

Kancelaria dopasowuje do potrzeb indywidualnego Klienta

Możliwe są przynajmniej trzy rodzaje rozliczeń:

 • ryczałtowe – stosowane zwykle przy stałej obsłudze przedsiębiorców; jest to stała kwota miesięczna,
 • godzinowe – uzgodnione w oparciu o czas pracy konkretnego prawnika (stawka uzależniona jest od kwalifikacji i doświadczenia prawnika),
 • ogólne – jednorazowo za wykonaną usługę.

W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być tzw. premia za sukces (success fee).

Kancelaria gwarantuje wyważone koszty współpracy uzgodnione każdorazowo przed podjęciem się prowadzenia konkretnej sprawy.

Mapa dojazdu

mapa2

Kontakt

KANCELARIA ADWOKACKA

adwokat Monika Romanowska

 

ul. Osadnicza 5/A36,

84-240 Reda

tel. 607-916-051

mec.romanowska@gmail.com

www.mromanowska.pl

 

NIP 587-141-38-83 / Regon 221540716

Możliwość umówienia spotkania z klientem w Gdyni oraz w Gdańsku.