+48 607 916 051 MEC.ROMANOWSKA@GMAIL.COM
      

O Kancelarii

Doświadczenie

Kancelaria Adwokacka Monika Romanowska zaczęła działalność w 2011 roku.

Doskonale zna specyfikę funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości i organów administracji publicznej.

Wszechstronność

Obsługuje klientów indywidualnych oraz korporacyjnych w oparciu o solidną wiedzę merytoryczną oraz zdobyte doświadczenie prawnicze, a przede wszystkim fascynację i szacunek dla prawa.
Gwarantuje zaangażowanie w każdą indywidualną sprawę klienta oraz pełen profesjonalizm w świadczeniu usług.

Skuteczność

Oferuje rzetelne doradztwo prawne zarówno w formie porad prawnych, opinii, reprezentacji procesowej jak i stałej obsłudze prawnej.
Celem działania Kancelarii jest przede wszystkim skuteczność, a tym samym zadowolenie Klienta.

Adwokat Monika Romanowska

Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku od 2011 roku

Założyciel i właściciel Kancelarii

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doświadczenie prawnicze zdobyła w znanych pomorskich Kancelariach Adwokackich

Atutową cechą jej osobowości jest rzetelność, sumienność oraz upór w skutecznej ochronie praw klienta na salach sądowych czy na płaszczyźnie pertraktacji ugodowych

Swoją pracą gwarantuje klientowi poczucie dyskrecji, bezpieczeństwa oraz najwyższą jakość w dbałości o jego interesy

Krzysztof Kamiński

Adwokat

P

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 2015.

Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Rodowity mieszkaniec Redy. Związany z Kancelarią przez cały okres swojej aplikacji, którą ukończył pozytywnym egzaminem zawodowym w marcu 2019 roku.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego, obsługa przedsiębiorców w zakresie szeroko pojętego prawa pracy, prawa spółek handlowych, sprawy o zapłatę, przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów.
Nie obce mu są również zagadnienia z innych gałęzi prawa tj. prawa ubezpieczeń społecznych, ochrony dóbr osobistych, kwestii podziałowych oraz prawa spadkowego.

Agnieszka Kaszuba-Hirsch

Aplikant adwokacki

P

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2021 roku rozpoczeła aplikację adwokacką przy Okregowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku.

Z Kancelarią adwokat Moniki Romanowskiej związana od 2016r., gdzie stale zdobywa doświadczenie zawodowe. Planuje po studiach odbyć aplikację adwokacką.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo cywilne oraz prawo rodzinne.

Nasz Zespół

Pasja

Zawód adwokata to coś więcej niż praca.

Tylko w połączeniu z prawdziwą pasją jest gwarancją sukcesu.

Obszary specjalizacji

Prawo cywilne

 • sprawy odszkodowawcze i o zadośćuczynienie w tym za wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce lekarskiej, od biur podróży za nieudany urlop
 • pozwy o zapłatę, o roszczenia wynikające z umów najmu, o dzieło o roboty budowlane, o ochronę dóbr osobistych
 • zniesienie współwłasności
 • upadłość konsumencka

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwód
 • separacja
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • alimenty, sprawy dot.władzy rodzicielskiej
 • rozdzielność majątkowa
 • podziały majątku
h

Prawo spadkowe

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • podział spadku
 • o zachowek
 • unieważnienie testamentu

Prawo pracy

 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowania
 • wypowiedzenie umów o pracę
 • opiniowanie umów o pracę

Prawo karne

 • obrońca oskarżonego, obwinionego, pełnomocnik pokrzywdzonego,
 • przygotowywanie wszelkich środków odwoławczych,
 • przestępstwa drogowe, przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu  a także o charakterze seksualnym, wykroczenia,
 • o odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie
 • dozór elektroniczny

Prawo gospodarcze

 • obsługa przedsiębiorców w zakresie szeroko pojętego prawa pracy, prawa spółek handlowych,
 • zakładanie spółek i przygotowywanie dokumentów do KRS,
 • sporządzanie umów ramowych i indywidualnych dla kontrahentów,
 • prawo o ochronie praw autorskich i pokrewnych