+48 607 916 051 MEC.ROMANOWSKA@GMAIL.COM
      

Psycholog

Z kancelarią współpracuje doświadczony psycholog mgr Anna Winnicka która ukończyła psychologię na Uniwersytecie Gdańskim w 2015 roku.

Anna Winnicka

Oferuje pomoc psychologiczną w zakresie:

  • poradnictwo psychologiczne dla osób, które z różnych przyczyn znalazły się na zakręcie życiowym, nie radzą sobie z aktualną sytuacją, np. z rozwodem, uzależnieniem, konfliktem w rodzinie, przemocą itp.
  • terapia par
  • opieka psychologiczna dla dzieci i młodzieży, które nie radzą sobie w sytuacji rozstania rodziców, przeżywają szeroko rozumiane problemy związane z rzeczywistością okołorozwodową
  • przeprowadzenie mediacji pomiędzy głęboko skonfliktowanymi małżonkami/rodzicami, próba zniwelowania negatywnego wpływu napiętej sytuacji na dzieci i innych członków rodziny
  • przeprowadzenie mediacji w sporach cywilnych, dot. między innymi podziału majątku, wszelkich sporów w obrębie systemu rodzinnego dot. prawa własności, alimentacji, opieki nad dziećmi itp.
  • prowadzenie szkoleń w ramach “szkoły dla rodziców”
  • tworzenie opinii dla Sądu dotyczących funkcjonowania emocjonalno-społecznego Klientów
  • na prośbę Klientów i ich pełnomocników, analiza dokumentacji sądowej, tj. opinii psychologicznych i medycznych tworzonych przez biegłych sądowych  psychologów i psychiatrów i pomoc w jej zrozumieniu

anna.maria.winnicka@gmail.com