+48 607 916 051 MEC.ROMANOWSKA@GMAIL.COM
      

Honorarium

Możliwe są przynajmniej trzy rodzaje rozliczeń:

 • ryczałtowe – stosowane zwykle przy stałej obsłudze przedsiębiorców; jest to stała kwota miesięczna,
 • godzinowe – uzgodnione w oparciu o czas pracy konkretnego prawnika (stawka uzależniona jest od kwalifikacji i doświadczenia prawnika),
 • ogólne – jednorazowo za wykonaną usługę.

W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być tzw. premia za sukces (success fee).

Kancelaria gwarantuje wyważone koszty współpracy uzgodnione każdorazowo przed podjęciem się prowadzenia konkretnej sprawy.

Obszary specjalizacji

Prawo cywilne

 • sprawy odszkodowawcze i o zadośćuczynienie w tym za wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce lekarskiej, od biur podróży za nieudany urlop
 • pozwy o zapłatę, o roszczenia wynikające z umów najmu, o dzieło o roboty budowlane, o ochronę dóbr osobistych
 • zniesienie współwłasności
 • upadłość konsumencka

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwód
 • separacja
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • alimenty, sprawy dot.władzy rodzicielskiej
 • rozdzielność majątkowa
 • podziały majątku
h

Prawo spadkowe

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • podział spadku
 • o zachowek
 • unieważnienie testamentu

Prawo pracy

 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowania
 • wypowiedzenie umów o pracę
 • opiniowanie umów o pracę

Prawo karne

 • obrońca oskarżonego, obwinionego, pełnomocnik pokrzywdzonego,
 • przygotowywanie wszelkich środków odwoławczych,
 • przestępstwa drogowe, przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu  a także o charakterze seksualnym, wykroczenia,
 • o odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie
 • dozór elektroniczny

Prawo gospodarcze

 • obsługa przedsiębiorców w zakresie szeroko pojętego prawa pracy, prawa spółek handlowych,
 • zakładanie spółek i przygotowywanie dokumentów do KRS,
 • sporządzanie umów ramowych i indywidualnych dla kontrahentów,
 • prawo o ochronie praw autorskich i pokrewnych